Giacca Uomo 3 Bottoni Foderata - Isacco

Codice: 053401 Peso tessuto: 180 gr/m²