Giacca Uomo 3 Bottoni Foderata - Isacco

Codice: 053472 Peso tessuto: 160 gr/m²