Giacca Uomo 3 Bottoni Foderata - Isacco

Codice: 053421 Peso tessuto: 180 gr/m²