Giacca uomo 2 bottoni - Isacco

Codigo: 053101 Peso tessuto: 220 gr/m²