Giacca Uomo 3 Bottoni - Isacco

Peso tessuto: 220 gr/m²