Giacca uomo 2 bottoni - Isacco

Peso tessuto: 220 gr/m²